04/07/2016 - 01/09/2016 CEKAO Gallery, Ulica grada Vukovara 68 (Centar za kulturu i obrazovanje).